Fornborgen i utkanten av Klyftamon intill Stora Bjursjön gjordes en gång i ordning för att användas som ett slags försvarsverk, evakueringsplats och gömställe under orostider.

Nära Stora Bjursjöns strand reser sig ett brant bergsområde upp. På översidan av en 35 meters klippvägg finns fornborgen, och där branterna i sig inte gav tillräckligt skydd byggdes vallar och murar. Rester från dessa syns fortfarande. I rasbranterna växer flera små ormbunksarter.

Här har också den fridlysta ärtvickern sin enda växtplats i Skaraborg. Från höjden har man fri utsikt, särskilt över den dal som gett Lerdala sitt namn.

Hitta Hit

Borgehalls fornborg ligger i naturreservatet Borgehall.