Forn­bor­gen i utkan­ten av Klyf­ta­mon intill Sto­ra Bjur­sjön gjor­des en gång i ord­ning för att använ­das som ett slags för­svars­verk, eva­ku­e­rings­plats och göm­stäl­le under orostider.

Nära Sto­ra Bjur­sjöns strand reser sig ett brant bergs­om­rå­de upp. På över­si­dan av en 35 meters klipp­vägg finns forn­bor­gen, och där bran­ter­na i sig inte gav till­räck­ligt skydd bygg­des val­lar och murar. Res­ter från des­sa syns fort­fa­ran­de. I ras­bran­ter­na väx­er fle­ra små ormbunksarter.

Här har ock­så den frid­lys­ta ärtvic­kern sin enda växt­plats i Ska­ra­borg. Från höj­den har man fri utsikt, sär­skilt över den dal som gett Ler­da­la sitt namn.

Hit­ta Hit

Bor­ge­halls forn­borg lig­ger i natur­re­ser­va­tet Bor­ge­hall.