Vid foten av Halleberg, nedanför Ättestupan, hittar vi en mäktig fornlämning – domarringen Hästevads stenar.

På platsen hittar vi två gravhögar från äldre järnåldern. På den ena gravhögen står åtta stora stenar resta i en ring – domarringen. Den kallas också för Hästevads stenar och är 19 meter i diameter. Det fanns en gång fler gravhögar och ytterligare en domarring i området, men de förstördes när man byggde järnvägen. Platsen är känd och beskrevs bl. a. av Carl von Linné under hans Västgötaresa. Dessutom fick kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika fick sina namn inristade i en av stenarna vid ett besök 1754.

Hitta Hit

Hästevads stenar ligger i naturreservatet Halle- och Hunnebergs rasbranter.