Vid foten av Hal­le­berg, nedan­för Ätte­stu­pan, hit­tar vi en mäk­tig forn­läm­ning – domar­ring­en Häs­te­vads stenar.

På plat­sen hit­tar vi två grav­hö­gar från äld­re järn­ål­dern. På den ena grav­hö­gen står åtta sto­ra ste­nar res­ta i en ring — domar­ring­en. Den kal­las ock­så för Häs­te­vads ste­nar och är 19 meter i dia­me­ter. Det fanns en gång fler grav­hö­gar och ytter­li­ga­re en domar­ring i områ­det, men de för­stör­des när man bygg­de järn­vä­gen. Plat­sen är känd och beskrevs bl. a. av Carl von Lin­né under hans Väst­gö­ta­re­sa. Dess­utom fick kung Adolf Fred­rik och drott­ning Lovi­sa Ulri­ka fick sina namn inris­ta­de i en av ste­nar­na vid ett besök 1754.

Hit­ta Hit

Häs­te­vads ste­nar lig­ger i natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.