Nord­väst om Fal­kö­ping reser sig Mös­se­berg 324 meter över havet.

Bergar­ter­na på Mös­se­berg är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas). Dia­ba­sen har spruc­kit i väst­ra delar­na av ber­get, och bil­dat dal­gång­en Vrå­hå­lan som går från norr till söder. Den avskil­jer den väst­ra delen av Mös­se­berg, som kal­las Väs­ter­ber­get eller ibland Galg­ber­get, då det i for­na tider låg en avrätt­nings­plats här. Det finns fle­ra natur­re­ser­vat runt och på Mös­se­berg, eftersom pla­tå­ber­gens sedi­men­tä­ra bergar­ter är närings­ri­ka och ger upp­hov till en rik flora.

Ber­get bju­der på många här­li­ga naturupp­le­vel­ser. Här hit­tar du bland annat en bad­sjö, motions­spår, skid­bac­ke, disc­golf-bana och djur­park med bland annat get­ter, gri­sar och kani­ner. Roli­ga lek­plat­ser och gill­plat­ser för egen pick­nick finns ock­så. Utsikts­tor­net som lig­ger vid djur­par­ken är 35 meter högt. Det är helt klart värt en topp­tur – du belö­nas med fan­tas­tisk utsikt!

Mös­se­berg är ock­så en per­fekt mötes­plats för dig som gil­lar cykel. Boka in ditt cykelpa­ket och låt hju­len rul­la på utval­da trä­nings­run­dor i det öpp­na land­ska­pet, på de utma­nan­de pla­tå­ber­gen och de skönt sling­ran­de vägar­na. Eller var­för inte en utma­nan­de tur på Mös­se­berg som MTB-åka­re? Här erbjuds du omväx­lan­de sti­gar i en grön och lum­mig omgivning.

Läs mer på http://www.cykelcentrum.nu, www.falkoping.se/mosseberg

Hit­ta Hit