Här på norra delen av Billingens diabasplatå finns resterna av fornborgen Gråmur. Den är en av de 40-tal fornborgar som finns i Västergötland.

En gång i tiden var de anläggningar som fungerade som forntidens skyddsrum. När fara hotade drog man sig undan och förskansade sig här. De flesta byggdes runt 500-talet e. Kr.

Borglämningen Gråmur består idag av en halvcirkelformad vall av sten. När vallen byggdes lade man stenar på varandra utan murbruk, något som kallas en kallmur. Man kan se rester av muren inne i rasmassorna. Man kan se att borgbyggarna utnyttjat bergets naturliga branter som gav gott skydd mot inkräktare.

Hitta Hit