På 1890-talet hade man upptäckt uran i mineralet kolm, som finns lagrat i alunskiffern på Billingen.

När det senare stod klart att det ur kolmen även gick att utvinna det sällsynta och eftersökta grundämnet radium, väcktes planer på en industriell brytning och förädling av mineralet. Våren 1909 bildades AB Kolm, med syfte att vid Lilla Stolan bryta kolm och ur denna utvinna uran och radium. Parallellt skulle också ett kalkbruk drivas.

Stor optimism präglade till en börja företaget, som emellertid ganska snart råkade i problem då metoden för att vinna radium inte visade sig tillförlitlig. Kolmen hade dessutom betydligt lägre radiumhalt än vad man först beräknat.

Brytningen vid Lilla Stolan upphörde redan 1911. Förutom gruvgångarna i berget är bolagshuset vid Lilla Stolan det enda som idag minner om de storstilade planerna. En vandringled som utgår från Sotarliden leder förbi de gamla brotten och ugnarna.

Hitta Hit