Ållebergs högsta punkt ät 335 meter över havet och därmed det högsta av de västgötska platåbergen!

Berget reser sig ca. hundra meter över det omgivande landskapet, med branta diabasstup mot norr och en mer sluttande profil mot söder. Bergarterna vi hittar på och runt Ålleberg är samma som för många av platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas). Diabasenfinns på den norra delen av berget från vars topp utsikten är hänförande. Kalkstenen breder ut sig runt berget och gertillsammans med alunskiffernbördiga och näringsrika odlingsjordar. Geologin har skapat en speciell växtlighet, med ädellövskog i bergsbranterna och artrika ängs- och betesmarker.

Sedan 1941 har Ålleberg varit en viktig plats för segelflyg, och än idag har man en segelflygskola och ett segelflygsmuseum med unika samlingar av flygplan och segelflyghistoria.

Hitta Hit