Längst nere vid Vänerns strand, vid Råbäcks hamn, kan man se hur de första sedimenten i platåbergens sedimentära bergarter avlagrats på urberget.

En bra plats att se detta är t.ex. en bit norr om hamnen, på sjösidan om klapperstensfältet. Där finns en liten udde man kan gå ut på.

Urbergsytan under platåbergen består av bergarter som eroderats till en ganska plan yta. För omkring 550 miljoner år sedan låg Sverige söder om ekvatorn. I en grund havsmiljö avlagrades sediment ovanpå urberget. De stelnade och blev till de sedimentära bergarter vi ser underst i platåbergen idag. Där hittar vi ett metertjockt bottenkonglomerat. Ett konglomerat är en bergart som består av rundade stenar (rundade för att de slipats av vatten, t.ex. av vågorna i en strandkant eller i en flod) som kittats samman till en bergart.

På strandhällarna vid Råbäcks hamn kan man se hur konglomerat avsatts i fickor och sprickor i urberget. Ovanpå konglomeratet avlagrades därefter sandsten – man ser den som en tydlig terrass i skogen en bit in från strandkanten.

I sandstenslagret finns spår efter fossil och vågor (böljeslagsmärken). Dessa berättar om den miljö som fanns här för mer än 500 miljoner år sedan – en viktig pusselbit för att förstå planeten jordens utveckling.

Hitta Hit