Från Naturum Hornborgasjön och ut mot Fågeludden löper vandringsleden på Vässtorpsåsen, en rullstensås.

En rullstensås bildades under sista istiden, där smältvatten under isen skapade åsryggar av sten, grus och sand. Rullstensåsar löper parallellt med isens rörelseriktning, vanligtvis nord-syd. Sten, grus och sand som finns i rullstensåsen är rundat och storlekssorterat. Vässtorpsåsens toppiga profil beror på att den ligger ovanför högsta kustlinje, och har alltså inte påverkats av havsvågorna. Därför kallas den här typen åsar för ”getryggåsar”.

Från Naturum Hornborgasjön är det ungefär två kilometers promenad ut till Vässtorpsåsen. Upptäck vandringsleden FÅGELUDDEN – YTTERBERG där Vässtorpsåsen ingår här.

Visa karta

Vässtorpsåsen ligger i naturreservat Hornborgasjön.