Här kan man beund­ra Bil­ling­ens kalk­la­ger i oli­ka ock­ra­fär­ga­de nyan­ser och stu­de­ra fågellivet.

Vin­ter­tid kan man nju­ta av frus­na vat­ten­kas­ka­der på berg­väg­gar­na. Här finns ett natu­rum med fin utsikt över brot­tet och man kan tit­ta på fåg­lar­na utan att stö­ra dem. Berguv och torn­falk häc­kar på berg­väg­gar­na och i den grun­da sjön finns bl. a. små­dop­ping och svart­ha­ke­dop­ping. En stor del av sten­brot­tet är fågelskyddsområde.

Ta gär­na en cykel­tur till söd­ra brot­tet och glöm inte kika­re! Områ­det nås från Simsjövägen.

Hit­ta Hit

Cemen­tas söd­ra sten­brott lig­ger del­vis i natur­re­ser­va­tet Klas­borgs och Våmbs äng­ar.