Gerumsberget

Arkeologiska fynd på bergets topp

Bergarterna vi hittar på Gerumsberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas), men berget tillhör samma kalkstensplatå som Varvsberget och Plantaberget. Själva berget vi ser består alltså egentligen bara av lerskiffer och diabas. Namnet Gerumsberget är mycket gammalt, och omnämns skriftligt redan på 1300-talet. Berget är beläget mellan Falköping och Tidaholms kommuner, och är 326 meter högt.

På Hjortamossen uppe på berget har man gjort flera arkeologiska fynd, bla. en yllemantel, en åra och ett fiskenät.

Naturreservat på Gerumsberget