B ergarterna vi hittar på Varvsberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas), men berget tillhör samma kalkstensplatå som Gerumsberget och Plantaberget. Själva berget vi ser består alltså egentligen bara av lerskiffer och diabas. Berget hänger ihop med Gerumsberget i söder.

Namnet kommer från den forntida byn Varv på östra sidan av berget, och flera andra namn har förekommit under århundradena: Fårdalsberget, Granberget eller Kungslenaberget. Vi hittar spår efter flera fornborgar är, bla. borgen Lenaborg på den norra sluttningen – här vistades Birger Jarl på 1200-talet.

Byföreningen Lena Gille arbetar aktivt med att förmedla kunskap kring berget och på deras hemsida kan du läsa om historia och få information om vandringsleder.

Bilder från Varvsberget