Skogastorpskärret har under lång tid varit känt som Västergötlands orkidéparadis. De kalkrika fuktängarna har en rik kärlväxt- och mossflora, och alvarmarkerna vid Högstena alvar och Öja hed är välkända och representerar en naturtyp som i internationellt perspektiv är mycket ovanlig.

Ovanför orkidéängarna, längs med sluttningarna på Plantaberget, växer en fantastisk lövskog. Här kan vi se gränsen mellan platåbergens kalksten och lerskiffer. Lerskiffern syns i kanten av berget, oftast söndersmulad till mindre grus. Lerskiffern bildades då lersediment avsattes i ett grunt hav för 400 miljoner år sedan, och därefter trycktes ihop för att bli till sten. Längs Plantabergets sluttning ser vi också flera naturliga källor. Bergarten diabas, som ligger ovanför lerskiffern, är så pass uppsprucken att den släpper igenom vattnet ner till den porösa, mjuka och mycket uppspruckna lerskiffern. Källor i lerskiffern har ofta ett bra grundvatten då det sällan är påverkat av mänsklig verksamhet eftersom lerskifferns utbredningsområde mer eller mindre begränsar sig till utbredningen av bergens diabasplatåer.

Hitta Hit

Skogastorp är ett naturresrvat.