Vad vore Västgötaslätten utan fåglarna?

Varje vår fylls fälten och luften av återvändande flyttfåglar. Hornborgasjön är den givna platsen för att uppleva detta. Inte minst för trandansen, i vilken tiotusentals tranor samlas runt sjön för att sedan ge sig väg norrut mot sina häckningsplatser.

Hornborgasjön bildades efter sista istiden. Under 1800- och början på 1900-talet sänktes sjön för att skapa jordbruksmark, men på 1990-talet restaurerades sjön igen.

För att uppleva trandansen eller lära dig mer om djur- och naturlivet runt Hornborgasjön, besök Naturum Hornborgasjön: http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/naturum-hornborgasjon

Hitta Hit