Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett FN-organ som bildades 1945. Unescos prioriteringsområden är: utbildning för alla, vetenskap för världens utveckling, kulturell mångfald och världsarv, samt press och yttrandefrihet. Sverige är en av de största frivilliga bidragsgivarna till Unesco. Unescos alla medlemsländer (195 stycken) ska ha en nationell kommission som fungerar som en länk mellan Unesco centralt och organisationer i det egna landet. I Sverige har vi svenska Unescorådet som har den funktionen.

Läs mer på: www.unesco.se