Höjen­torps gård har anor från år 1284 då den till­hör­de biskopsämbetet.

Så små­ning­om kom går­den att bli en kungs­gård som till­hör­de kro­nan. Mag­nus Gabri­el de la Gar­die lät byg­ga ett slott här, som dessvär­re brann ned 1722. Det finns idag bara en käl­la­re kvar efter slot­tet. I den gam­la slottspar­ken finns sto­ra löv­träd och för­vil­da­de park­väx­ter som akle­ja och krollil­ja. Fas­tig­he­ten är stat­ligt bygg­nads­min­ne. Text från läns­sty­rel­sen i Väst­ra Göta­lands län. 

Hit­ta Hit

Höjen­torps slotts­ru­in lig­ger i natur­re­ser­va­tet Höjen­torp-Drott­ning­kul­len.