Höjentorps gård har anor från år 1284 då den tillhörde biskopsämbetet.

Så småningom kom gården att bli en kungsgård som tillhörde kronan. Magnus Gabriel de la Gardie lät bygga ett slott här, som dessvärre brann ned 1722. Det finns idag bara en källare kvar efter slottet. I den gamla slottsparken finns stora lövträd och förvildade parkväxter som akleja och krollilja. Fastigheten är statligt byggnadsminne. Text från länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Hitta Hit

Höjentorps slottsruin ligger i naturreservatet Höjentorp-Drottningkullen.