Här hit­tar du ett stort fält med run­da­de ste­nar – ett klap­perstens­fält. Var­för är ste­nar­na så run­da här?

Den här plat­sen var en gång en nord­lig havs­strand. Efter sista isti­den, för omkring 12 000 år sedan, var hav­s­ni­vån ca 120 meter hög­re än dagens och Hal­le- och Hun­ne­berg var öar i det gam­la Västerhavet.

Vågor­na slog mot ber­gens kan­ter och de ste­nar som rasat ner sli­pa­des till den run­da och slä­ta form de har idag. Vågor­na skölj­de bort mind­re ste­nar och grus, och läm­na­de kvar de stör­re ste­nar­na som idag bil­dar ett klap­perstens­fält. De är en påmin­nel­se om det som en gång var en iskall havs­strand vid ön Halleberg.

Hit­ta Hit

Klap­perstens­fäl­tet vid Gry­tet lig­ger i natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.