Hindens rev är ett smalt näs som sträcker sig flera kilometer rakt ut i Vänern. Längst ute på spetsen känns det som om du är utkastad mitt i sjön.

På Vänerns västra sida skymtar Hjortens udde som en förlängning av Hindens rev. Varför kan du gå så långt ut i Vänern just här? Hindens rev, liksom Hjortens udde, skapades av inlandsisen för omkring 12 500 år sedan. En inlandsis är som ett väldigt transportband, där den slipar underlaget och drar med sig sten och grus. Allt det här samlas sen i mängder framför iskanten – vi kallar det en randmorän.

Den sista landisen hade sin maximala utbredning för omkring 25 000 år sedan. Sen blev klimatet varmare, och isen började smälta. Men under en period med början för ca 12,800 år sedan hände något med klimatet- det blev kallare igen. Detta ledde till att isavsmältningen stannade av eller till och med att isen ryckte fram på vissa ställen. Resultatet blev den mellansvenska randzonen som Hindens rev är en del av. Idag har stenarna slipats runda av Vänerns vågor.

Hitta Hit

Hindens rev är ett naturreservat.