Upptäck platåbergslandskapet genom våra sommarläger för barn!

GEOKIDS är ett koncept framtaget av Platåbergens Geopark. GEOKIDS är en introduktion till friluftsliv. Här kan barnen upptäcka naturen på ett spännande och lustfyllt sätt med mycket lekar och uppdrag med fokus på äventyr, samtidigt som man lär sig intressanta fakta under tiden! 

Målet är att detta tillsammans skapar en grund för fortsatt nyfikenhet på friluftsliv genom hela livet för så många barn som möjligt. Vi vill så lång som möjligt också skapa kännedom om sitt närområde och det unika platåbergslandskapet så att deltagarna i framtiden känner en stolthet och en vilja att vara rädda om sin närmiljö.

GEOKIDS vänder sig främst till barn i åldrarna 9-12 år. Ett GEOKIDS-arrangemang kan vara en-dags eller fler-dagars evenemang.

GEOKIDS innehåller några obligatoriska teman att täcka under genomförandet, men arrangören är i övrigt fri att välja ut lämpliga aktiviteter.

Obligatoriska teman:

  • Information om Unesco Global Geoparker och Platåbergens Geopark
  • Platåbergens geologi
  • Friluftsliv och allemansrätt

Är du/ni intresserade och vill veta mer, eller arrangera och använda konceptet GEOKIDS? Kontakta oss på info@platabergensgeopark.se

Serietidningen Trollberg

Serietidningen Trollberg är ett samarbete mellan Platåbergens Geopark och projektet KASTiS. Med den här serietidningen vill vi skapa nyfikenhet kring geologi och särskilt då för platser som finns inom Platåbergens Geopark.

För lärare

Platåbergens Geopark erbjuder fortbildningsdagar för lärare i alla åldrar, där det ges möjlighet för fördjupad kunskap om platåbergslandskapets geologi, kultur- och industrihistoria. Kontakta oss på info@platabergensgeopark för att få veta mer!

Vi samarbetar med organisationen Geologins dag som har mycket material runt geologi. Läs mer på https://geologinsdag.nu