Halle- och Hunneberg skiljs åt genom en dalgång med branta väggar.

En dalgång kan skapas då en spricka i berget har utvidgats genom vittring och erosion men också genom förkastningsrörelser. En förkastning är en förskjutning av berggrunden så att ett berggrundsblock förskjutits i förhållande till ett angränsande berggrundsblock vid bristningar i jordskorpan.

Vad gäller dalgången vid Lilleskog är man inte riktigt säker på hur den bildades. Eftersom dalgången skär rakt genom den 300 miljoner år gamla diabasen, som en gång band samman Halle- och Hunneberg, måste sprickan eller förkastningen som gav upphov till dalgången vara maximalt så gammal eller yngre.

Hitta Hit