Vid Floutsikten står du på kanten av Hunnebergs diabasplatå, och har en vidunderlig utsikt över ett vidsträckt platt landskap med bördiga jordar – Västgötaslätten.

Västgötaslätten sträcker sig från söder om Vänern öster ut, och är känd för sina näringsrika jordar som i över tusen år gett förutsättningar för mänskligt jordbruk. Efter sista istiden var det här området havsbotten, och näringsrika sediment avsattes på botten som tjocka lager av lera. Västgötaslätten är ett flackt område, där det inom vissa delar (tex. Vara- och Skaraslätten) är en så liten höjdskillnad som 10 meter.

Under stora delar av Västgötaslätten är berggrunden relativt plan, det s.k. sub-kambriska peneplanet. Orsaken är att berggrunden vittrade ner och eroderades till en någorlunda plan yta redan för ca 600 miljoner år sedan. Därefter översvämmades peneplanet av ett hav som gjorde att det täcktes av sediment. Sedimenten stelnade och blev till tjocka lager med bergarter. De har idag endast bevarats där de täcks av diabas – det som är platåbergen. I området mellan platåbergen eroderades alla sedimentära bergarter bort, ner till urberget och peneplanet. Efter sista istiden täcktes den plana urbergsytan med de lerrika sediment som bildade slättens bördiga jordar idag.

Hitta Hit