Västergötlands Museums uppdrag är att bevara, vårda och levandegöra vårt kulturarv för nutida och framtida generationer.

Tanken med utställningarna och aktiviteterna är att skapa intresse och vara en källa till kunskap samt väcka besökarna nyfikenhet och mana till eftertanke.

Västergötlands museum är en mötesplats och ett utställningsrum, men här arrangeras också föreläsningar, kurser och olika evenemang. På museet finns ett omfattande kulturhistoriskt bildarkiv och unika föremålssamlingar. Personalen utför arkeologiska undersökningar och bedriver byggnadsvård.

På Västergötlands museum kan du välja mellan tre basutställningar- Skara i medeltid, Mellan is och eld och Agnes de Frumerie. Utöver basutställningarna pågår ett löpande program under året.

Nära huvudbyggnaden ligger friluftsmuseet Fornbyn, som också hör till Västergötlands Museum.

För mer information, besök: http://vastergotlandsmuseum.se/

Hitta Hit