Femton platåberg

Med sin unika lagerföljd av olika bergarter staplade på varandra berättar platåbergen om jordens historia under 150 miljoner års tid. Som en gammal bok med sina sidor bevarade kan vi ”läsa” berättelserna från en svunnen tid. Men det vi främst ser idag är den otroligt varierande naturen som geologin ger upphov till.

Välkommen till platåbergslandskapet!

Här har vi har en speciell geologi som i sin tur ger upphov till många och varierade naturtyper samt en spännande kulturhistoria. Det finns 15 platåberg i Västergötland, och de är alla uppbyggda på samma sätt, genom olika lager av bergarter. Varje berg har dock sitt eget utmärkande drag, och geologin och naturen varierar lite från berg till berg. Fjorton av bergen ligger inom geoparkens administrativa område, dessa är: Halleberg, Hunneberg, Kinnekulle, Lugnåsberget, Billingen, Mösseberg, Ålleberg, Brunnhemsberget, Tovaberget, Myggeberget, Borgundberget, Plantaberget, Gerumsberget och Varvsberget. Vi pratar även om det lilla Gisseberget, vilket också är ett av de västgötska platåbergen men som ligger utanför geoparkens administrativa gräns.