Välkommen till platåbergens landskap!

Här har vi har en speciell geologi som i sin tur ger upphov till många och varierade naturtyper samt en spännande kulturhistoria. Det finns 15 platåberg i Västergötland, och de är alla uppbyggda på samma sätt, genom olika lager av bergarter. Varje berg har dock sitt eget utmärkande drag, och geologin och naturen varierar lite från berg till berg. 14 av bergen ligger i geoparken, dessa är: Halleberg, Hunneberg, Kinnekulle, Lugnåsberget, Billingen, Mösseberg, Ålleberg, Brunnhemsberget, Tovaberget, Myggeberget, Borgundberget, Plantaberget, Gerumsberget och Varvsberget. Gisseberget är också ett platåberg men ligger utanför geoparkens gränser.