Västerplana kyrka byggdes på 1100-talet, med vissa delar från 1000-talet. Tornet kom till något senare.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende när den byggdes ut på 1700-talet. Arbetet utfördes då av den lokale stenhuggarmästaren Per Jonsson från Stenhammar. De medeltida delarna av kyrkan, både långhus och kor, är mycket välbevarade.Rakt fram i öster finns det ursprungliga koret med stenaltare och framför altaret ett bevarat medeltida fönster i romansk stil. I koret står en märklig stendopfunt, som anses ha skänkts till Västerplana kyrka av biskop Bengt den gode på 1000-talet.

Hitta Hit