Hunneberg är sedan år 1351 kunglig jaktmark, och berget har länge varit känt för sin stora älgstam. Högsta punkten på Hunneberg är ca 155 meter över havet. Hunneberg består av sandsten, alunskiffer och diabas. Platåbergslagren kalksten och lerskiffer saknas alltså här. Diabaslagret är å andra sidan mycket tjockt, upp till 60 meter som mest. Diabasbranterna ger berget sitt karakteristiska utseende och är upphov till en mycket speciell flora och fauna.

Halleberg anses av en del vara platsen för Valhall, asagudarnas boning. En del av berget kallas för Häcklan efter ett av Odens många namn, Häcklamannen.

Läs mer på www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/Hunneberg

Tre intressanta platser på Hunneberg

Västra Tunhems grottor

Kungajaktmuseet Älgens berg

Gyllene spiken

Bilder från Hunneberg