Bergarterna vi hittar på Plantaberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas), men berget tillhör samma kalkstensplatå som Varvsberget och Gerumsberget. Själva berget vi ser består alltså egentligen bara av lerskiffer och diabas. Diabasplatån på Plantaberget täcker lite drygt fyra kvadratkilometer. Plantaberget kallas ibland också Högstenaberget. Högsta punkten på berget är lite drygt 305 meter över havet.

Hitta Hit