Vid Silverfallet kastar sig vattnet 60 meter utför bergskanten i flera sektioner. Vattnet rinner i sitt övre lopp fram över kalkstenshällar och mitt i fallet passeras alunskiffern. På sandstenshällarna längst ner planar fallet ut.

Större delen av sluttningen vid Silverfallet-Karlsfors består av ädellövskog och en tydligt kalkpåverkad flora – ett exempel på samspelet mellan berggrund och växtliv. Vårblomningen är ymnig med blåsippa, smånunneört, lungört, vårlök, svalört och sällsynta inslag av gulsippa. På rödfyrhögarna växer framförallt björk och sälg.

Även de mindre partierna med öppen betesmark har en rik flora med klasefibbla, stor blåklocka, brudbröd och spåtistel. I Silverfallet finns stora mängder rutlungmossa och kvarnbäckmossa. Forsärla och strömstare häckar vid fallet. Uppströms vidtar sumpskogar, flera mindre bäckar och ett varierat odlingslandskap. Tibast är vanligt förekommande i de fuktiga markerna. Området är särskilt välbesökt på våren då vattenfallet och den rika lundfloran är mycket sevärd. I lövskogen sjunger härmsångaren och grönsångaren. Under sommaren torkar bäcken ut helt.

Silverfallet är ett av de mest populära utflyktsmålen i Skövde och väl värt ett besök året om – missa inte att komma hit vintertid för att uppleva ett sagolikt islandskap!

Hitta Hit