Mel­lan Brunnhems­ber­get och söd­ra Bil­ling­en lig­ger ett litet pla­tå­berg, som är 284 meter högt – Myg­ge­ber­get. Bergar­ter­na vi hit­tar på Myg­ge­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas). Dia­baspla­tån på Myg­ge­ber­get delas med Tova­ber­get, som är ett läg­re men till ytan stör­re berg. Ibland räk­nas både Myg­ge­ber­get och Tova­ber­get som utlö­pa­re från Brunnhemsberget.

Hit­ta Hit