Mellan Brunnhemsberget och södra Billingen ligger ett litet platåberg, som är 284 meter högt – Myggeberget. Bergarterna vi hittar på Myggeberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas). Diabasplatån på Myggeberget delas med Tovaberget, som är ett lägre men till ytan större berg. Ibland räknas både Myggeberget och Tovaberget som utlöpare från Brunnhemsberget.

Hitta Hit