Bergar­ter­na vi hit­tar på Plan­ta­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas), men ber­get till­hör sam­ma kalk­stens­pla­tå som Varvs­ber­get och Gerums­ber­get. Själ­va ber­get vi ser består allt­så egent­li­gen bara av ler­skif­fer och dia­bas. Dia­baspla­tån på Plan­ta­ber­get täc­ker lite drygt fyra kvadrat­kilo­me­ter. Plan­ta­ber­get kal­las ibland ock­så Högste­na­ber­get. Högs­ta punk­ten på ber­get är lite drygt 305 meter över havet.

Natur­re­ser­vat på Plantaberget

Bil­der från Plantaberget