Inte någon annanstans i södra Sverige finns en lika dramatisk älvfåra som skär genom landskapet. Men det är först när dammluckorna öppnas och det skummande vattnet väller fram som man förstår vilken kraft älven har.

Trollhättefallen dånar inte längre oavbrutet som förr, men än kan man uppleva något av den vildhet och romantik som i århundraden lockat besökare till Trollhättan. Detta skådespel kan bevittnas under juni-augusti. Övriga året släpps fallen på endast för specialbeställda grupper.

Det mäktiga ravinlandskapet uppkom genom sprickbildningar för många tusentals år sedan. Älvfåran fördjupades sedan genom ras och vattnets ihärdiga nötning ner i berget. Storheten i detta landskap upplevs enklast från Oscarsbron, men fina vyer hittar du från många olika platser längs de omkringliggande stigarna. Den allra högsta utsiktsplatsen är Kopparklinten där man en klar dag kan se flera mil bort.

Den starka strömmen i älven har under flera århundraden använts för att bygga kvarnar. Under 1700- och 1800-talet gick utvecklingen mot mer storskaliga industrier, och den lilla orten växte. Nära de nuvarande dammluckorna kan man idag se ruiner från några av de industrier som låg här fram till början av 1900-talet.

Hitta Hit

Trollhättefallen ligger i naturreservatet Älvrummet.