1889 upptäckte två pojkar av en slump figurer som var inristade berget strax öster om Husaby kyrka.

Hällristningarna är från bronsåldern, 1500-1000 år före Kristus, och den största liknande fyndplatsen i Västergötland. Hällristningarna finns över elva områden och visar både sliprännor, skålformer, bronsålderskepp, människofigurer och solkors.

Stenhällarna här måste varit en viktig plats för bronsålderfolket, och många av hällristningarna kan ha haft ceremoniella eller religiösa betydelser.

Hitta Hit