Från Trolmens hållplats går en körväg väster ut ner till hamnen. Vid stranden söder om hamnen kan man se urberget (ca. 1,7 miljarder år gamla gnejser) sticka fram.

På sina ställen kan man också se de sediment som lagrades ovanpå gnejserna för 540 miljoner år sedan. De består av mer eller mindre rundade stenar, många av kvarts och hopkittade till en bergart som kallas konglomerat. Vid första anblicken kan man tro att det är en bit betong man ser. Ovanpå konglomeratet lagrades sand som bildade en sandsten. Den kan bäst studeras längs vägen i backen ner mot hamnen. Sandstenen innehåller spårfossil efter bottenlevande organismer. Du kan också se böljeslagsmärken – spår efter de vågor som slog in mot den 540 miljoner år gamla sandstranden som en gång fanns här.

Dessa bergarter utgör själva basen till Kinnekulle men också till andra platåberg i trakten och skvallrar bl.a. om forntida hav, hur det förändrades med tiden och om tidigt liv.

Hitta Hit