Billingen delas mellan de tre kommunerna Skövde, Skara och Falköping, och har sin högsta punkt på 304 meter över havet. Lagerföljden är den samma som på alla de andra platåbergen, (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas). Till ytan är Billingen det största platåberget och delas i Nordbillingen och Sydbillingen. Den stora diabasplatån på toppen har lite bebyggelse och präglas av skog och mossmarker. Under lång tid har det på Billingen brutits kalksten för cementtillverkning. Man har även brutit alunskiffer och bryter fortfarande diabas. Skövde ligger delvis på Billingens slutting och berget är ett viktigt frilufts- och rekreationsområde.

Läs mer på www.vastsverige.com/billingen

Tre intressanta platser på Billingen

Ryds Grottor*

Kata Gård

Bilder från Billingen