Agnestads kyr­ko­ru­in lig­ger två kilo­me­ter syd­öst om Fal­kö­ping, längs med väg 47.

Här finns en ruin efter en liten medel­ti­da kyr­ka. Kyr­koplat­sen sägs vara en av de älds­ta i Väs­ter­göt­land och är en rund­kyr­ka. De nu syn­li­ga murar­na upp­kom under 1100-talet, men utgräv­ning­ar visar att plat­sen använts innan dess. Kyr­kan över­gavs på 1500-talet.

Visa kar­ta