På Mös­se­bergs nord­spets lig­ger res­ter­na av en av Sve­ri­ges störs­ta fornborgar.

Den är hela 1150 meter i omkrets och har 770 meter långa sten­val­lar på tre sidor. På den fjär­de sidan stu­par ber­get brant och här behöv­des inga borg­val­lar. Bor­gen kal­las Trä­le­borg, Här­i­från hade man mils­vid utsikt över land­ska­pet, och plat­sen var en del av ett system med vård­ka­sar – där man använ­de eld för att sig­na­le­ra sinse­mel­lan. Bor­gen bygg­des runt 2800 f. kr., och man gjor­de en utgräv­ning här på 1980-talet.

Hit­ta Hit