På Mössebergs nordspets ligger resterna av en av Sveriges största fornborgar.

Den är hela 1150 meter i omkrets och har 770 meter långa stenvallar på tre sidor. På den fjärde sidan stupar berget brant och här behövdes inga borgvallar. Borgen kallas Träleborg, Härifrån hade man milsvid utsikt över landskapet, och platsen var en del av ett system med vårdkasar – där man använde eld för att signalera sinsemellan. Borgen byggdes runt 2800 f. kr., och man gjorde en utgrävning här på 1980-talet.

Hitta Hit