Syd­bil­ling­ens pla­tå är ett natur­re­ser­vat där berg­grun­den inom hela reser­va­tet består av diabas.

Jord­lag­ren består av anting­en ett tunt morän­täc­ke eller mer eller mind­re mäk­ti­ga torv­la­ger. Genom att dia­ba­sens flac­ka övery­ta är genom­kor­sad av sprick­bild­ning­ar och sän­kor har ett mosa­ikar­tat land­skap ska­pats med sko­gar inom de tor­ra­re och myr­mar­ker inom de fuk­ti­ga­re delarna.

Hit­ta Hit

Syd­bil­ling­ens pla­tå är ett natur­re­ser­vat.