Utmed den 3 km långa vägen genom byn Karleby finns hela 11 stycken gånggrifter, vilka är monumentala släktgravar uppförda under bondestenåldern, ca. 3500-3100 f.Kr.

Närmast på rak linje parallellt med vägen, hittar du flera gånggrifter bl. a. Sveriges och Karlebys största – Ragnvalds kulle. Den har en kammarlängd på 17 meter. Namnet kommer av en legend om att kung Ragnvald Knaphövde på sin Eriksgata på 1130-talet red in i Västergötland utan att ha utväxlat gisslan. Han blev därför ihjälslagen vid Karleby och folk har senare tänkt sig att kungen borde ligga begravd i socknens största grav. Ragnvalds kulle är aldrig utgrävd. Cirka 80 meter söder om Ragnvalds grav ligger Klövagårdens gånggrift. På andra sidan ligger Logårds kulle.

Falbygdens gånggrifter är unika i Nordeuropa – de utgör några av de bäst bevarade miljöerna från bondestenåldern, mycket tack vare den kalkrika berggrunden. I bygden finns omkring 270 gånggrifter kvar idag. De utgör tre fjärdedelar av Sveriges alla kända. Falbygden var ett bland flera andra samhällen i Europa som byggde megalitgravar, men här var bygden stark och självständig – så här skapades en prägel i landskapet som ännu består efter 5000 år.

Hitta Hit