Utsikten från Mössebergs utkikstorn, ”Västgötaslättens Eiffeltorn” erbjuder en hissnande upplevelse av Västgötaslätten.

Här ser man bl,a, Kinnekulle i väster och Ålleberg i sydost och Billingen i nordost. Det flacka landskapet har sin grund i den erosionsyta som bildades för ca. 600 miljoner år sedan. Då var klimatet extremt gynnsamt för vittring av de gnejser som då redan fanns.

Den plana ytan, peneplanet, pålagrades därefter av havssediment av vilka vi fortfarande ser mäktiga rester i platåbergens sedimentära bergarter. Sedimentlagren som bildat sandstenar, skiffrar och kalkstenar ligger horisontellt ovanpå den redan nervittrade gnejsen varför hela landskapet är ett slättland.

Hitta Hit