Naturreservatet Ökull-Borregården ligger längst söder ut i Valle härad. Här är landskapet böljande och varierat, med kullar, åsryggar och små sjöar.

Detta speciella område är ett resultat av sista istiden, och är något som man kallar ett kamelandskap. När isen smälte efter sista istiden blev klimatet plötsligt kallare under en period. Det gjorde att isavsmältningen stannade upp, och iskanten låg stilla över samma område en längre tid – precis här vid Valle. Stora älvar av smältvatten transporterade mängder med grus och sediment. Här blev även större och mindre isblock begravda i gruset. När dessa smälte bildades det gropar i landskapet – dödisgropar.

Sediment avsattes även i sprickor ovanpå den stora isen, och bildade senare kullarna i kamelandskapet. Under isen skapade rinnande vatten åsryggar av sten och grus – rullstensåsar. Alla dessa landformer och flera andra är grunden för det kuperade landskap och den mångfald vi ser idag.

Området kan nås både från Valle stugby i väster och Varnhem i öster. Går du från Varnhem ser du en stor dödisgrop som är nästintill perfekt rund. En perfekt picknickplats!

Hitta Hit