Nordkroken erbjuder inte bara en fantastisk badplats i Vänern. Här finns också mycket speciella, helt plana berghällar – i stark kontrast till Hallebergs branta bergväggar intill.

De plana berghällarna fanns här redan för mer än en halv miljard år sedan! Dessförinnan vittrade och eroderade berggrunden ner till det platta landskap som du nu kan se. Denna plana yta kallas för det Subkambriska peneplanet och syns särskilt tydligt här vid Nordkroken. Platåbergen bildades därefter genom att ett hav svämmade in över peneplanytan som därmed begravdes av sediment. Sedimenten i havet lagrades på peneplanet under en nära 150 miljoner år lång period och gav upphov till platåbergen vari bl.a. Halle- och Hunneberg ingår. Nordkroken erbjuder inte bara en fantastisk badplats i Vänern. Här finns också mycket speciella, helt plana berghällar – i stark kontrast till Hallebergs branta bergväggar intill. De plana berghällarna fanns här redan för mer än en halv miljard år sedan! Dessförinnan vittrade och eroderade berggrunden ner till det platta landskap som du nu kan se. Denna plana yta kallas för det Subkambriska peneplanet och syns särskilt tydligt här vid Nordkroken. Platåbergen bildades därefter genom att ett hav svämmade in över peneplanytan som därmed begravdes av sediment. Sedimenten i havet lagrades på peneplanet under en nära 150 miljoner år lång period och gav upphov till platåbergen vari bl.a. Halle- och Hunneberg ingår.

Hitta Hit