Från Ram­lak­lev är det en otro­lig utsikt över både Kin­ne­kul­le i väs­ter, Horn­bor­ga­sjön i söder, och hela Val­le­byg­den däremellan.

Här står du på dia­bas­kan­ten. Dia­ba­sen är en mag­ma­tisk bergart – det bety­der att den har sitt ursprung i mag­ma i jor­dens inre. Mag­man träng­de upp i spric­kor i de omkring­lig­gan­de bergar­ter­na för runt 300 mil­jo­ner år sedan. När den heta mag­man sval­na­de och stel­na­de till bergar­ten dia­bas sprack den upp, oftast i sex­si­di­ga pelar­block men ock­så längs läng­re spric­kor. Det är det som gett bergs­si­dor­na deras karak­te­ris­tis­ka utse­en­de med pela­re, klyf­tor, hålor och grottor.

I när­he­ten av Ram­lak­lev lig­ger res­ter­na av en fal­len jät­te – näm­li­gen Amund­torps jät­te­gran. Gra­nen var den störs­ta på Bil­ling­en och det kräv­des minst tre per­so­ner för att omfam­na den. Nume­ra har gra­nen ram­lat, men det går fort­fa­ran­de att se den någ­ra hund­ra meter längs leden efter utkiksplatsen. 

Du kan hit­ta hit genom att par­ke­ra vid byg­de­går­den vid Ljungstorp. Följ sedan de oran­ge­mar­ke­ra­de pin­nar­na upp på den gam­la ban­val­len. När sti­gen delar sig, följ pilen mot torp så kom­mer du efter någ­ra kilo­me­ter till utkiksplatsen. 

Hit­ta Hit