Brunnhems­ber­get lig­ger söder om Bil­ling­en, och ses ibland som en syd­lig utlö­pa­re av det ber­get. I sin tur räk­nar man ibland lil­la Tova­ber­get och Myg­ge­ber­get, som en nord­lig utlö­pa­re till Brunnhemsberget.

Brunnhems­ber­get lig­ger mesta­dels i Fal­kö­ping, med den nord­li­ga delen i Sköv­de kom­mun. Bergar­ter­na vi hit­tar på Brunnhems­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas). Dia­baspla­tån lig­ger i stort runt 290 meter över havet, med den högs­ta punk­ten 295 meter över havet.

Hit­ta Hit