Brunnhemsberget ligger söder om Billingen, och ses ibland som en sydlig utlöpare av det berget. I sin tur räknar man ibland lilla Tovaberget och Myggeberget, som en nordlig utlöpare till Brunnhemsberget.

Brunnhemsberget ligger mestadels i Falköping, med den nordliga delen i Skövde kommun. Bergarterna vi hittar på Brunnhemsberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas). Diabasplatån ligger i stort runt 290 meter över havet, med den högsta punkten 295 meter över havet.

Naturreservat på Brunnhemsberget

Bilder från Brunnhemsberget