Borgundaberget är ett av de minsta platåbergen. På berget växer ädellövskog med sällsynta mossor och lavar och här finns också en av Skaraborgs artrikaste betesmarker. Högsta punkten på Borgundaberget är 285 meter över havet.

Borgundaberget har precis fått skyddsstatus som naturreservat och det kommer anläggas parkeringsplats, rastplats och vandringsled de närmsta åren.

Naturreservat på Borgundaberget

Bilder från Borgundaberget