I Klyftamons naturreservat finns inte bara naturskogar och opåverkade myrmarker. På flera platser ser du kalspolade stenhällar och stora rullstensblock. Vad har hänt här?

Klyftamons historia är mer dramatisk än du kan föreställa dig. Precis här, vid Billingens nordspets, bröt enorma vattenmassor fram i slutet av sista istiden. När inlandsisen smält, bildades en sjö av allt smältvatten. Det var en föregångare till Östersjön som kallades den Baltiska issjön. Issjön dämdes upp av iskanten mot Billingen. Men plötsligt under ett skede i avsmältningen bröt vattnet genom iskanten, och en enorm flod av smältvatten sköljde över landskapet ut i Nordsjön, och vattennivån på issjön sänktes med 25 meter på kort tid.

OBS! Klyftamon är ett stort och ganska vilt naturreservat, och du behöver både tid och erfarenhet för att ta dig runt här då området består av myrmark och orörd skog.

Hitta Hit

Klyftamon är ett naturreservat.