Ymsingsborgs fornborg, Skövde
Ymnings­borg är en forn­borg byggd under järn­ål­dern (ca. 0–1000 e. Kr).

Någon för­svars­an­lägg­ning har den knap­past varit, utan sna­ra­re en skyd­dad sam­lings­plats för män­ni­skor i byg­den under oro­li­ga tider.

Ymnings­borg lig­ger vid Bil­ling­e­le­den och är 130 meter lång och begrän­sas av stup och sten­val­lar. Läget vid ber­gets kant bju­der på vid­sträckt utsikt.

Hit­ta Hit

Ymsings­borg lig­ger i natur­re­ser­va­tet Rån­na Ryd.