Ymsingsborgs fornborg, Skövde
Ymningsborg är en fornborg byggd under järnåldern (ca. 0-1000 e. Kr).

Någon försvarsanläggning har den knappast varit, utan snarare en skyddad samlingsplats för människor i bygden under oroliga tider.

Ymningsborg ligger vid Billingeleden och är 130 meter lång och begränsas av stup och stenvallar. Läget vid bergets kant bjuder på vidsträckt utsikt.

Hitta Hit