Ymsingsborgs fornborg, Skövde
Ymningsborg är en fornborg byggd under järnåldern (ca. 0-1000 e. Kr).

Någon försvarsanläggning har den knappast varit, utan snarare en skyddad samlingsplats för människor i bygden under oroliga tider.

Ymningsborg ligger vid Billingeleden och är 130 meter lång och begränsas av stup och stenvallar. Läget vid bergets kant bjuder på vidsträckt utsikt.

Hitta Hit

Ymsingsborg ligger i naturreservatet Rånna Ryd.