Diabas kallas den hårda bergart som vi hittar överst på platåbergen.

På Halle- och Hunneberg är diabaslagret runt 60 meter tjockt, och skyddar de mjuka, underliggande bergarterna sandsten och alunskiffer. Diabas är en magmatisk bergart – det betyder att den har sitt ursprung från en magma i jordens inre. För ca 300 miljoner år sedan trängde magma upp genom sprickor i de omgivande bergarterna för att till sist sprida sig horisontellt ut mellan sedimentlagrenlängre upp.

När den heta magman svalnade och stelnade sprack diabasen på många ställen, ibland till sexkantiga pelare. Detta har gett upphov till de pelare, klyftor, hålrum och ”grottor” som kan skådas längs bergssidorna.

På norra Halleberg finns en spricka i diabasen som med tiden utformats till en dal. Den skiljer nordligaste delen av Halleberg, Hallesnipen, från den södra delen och har namnet Ovandalen. Den näringsrika moränjorden gör att vi här har en mycket rik örtflora och ädellövskog. Hallesnipen är ett naturreservat täckt mestadels av barrskog. Längst ut på Hallesnipen har du en magisk utsikt från en diabaspelare, Predikstolen, ut över Vänern.

OBS! Tänk på att röra dig försiktigt vid bergskanten. Till både Ovandalen och Predikstolen finns det en markerad stig.

Hitta Hit

Ovandalen och Hallesnipen är en del av naturreservatet Halle- och Hunnebergs platåer.