Människans förmåga att genom historien flytta på stora stenblock för att bygga stora monument upphör aldrig att förvåna.

Vid Askeberga finns 24 gigantiska stenblock, var och en med en vikt på mellan 25 och 30 ton. De är uppställda i en halvcirkel som är 54 meter lång och 18 meter bred.

Platsen har sedan urminnes tider varit en samlingsplats för folket i bygden. Ingen har hittills presenterat en trovärdig förklaring till det här gigantiska stenmonumentet, som inte liknar något annat i landet. Ibland kallas monumentet för skeppssättning – i så fall är det den näst största i Sverige efter Ales stenar i Skåne – och ibland domarring, men ingetdera är korrekt. De för skeppssättningar karaktäristiska stävstenarna saknas, och domarringar är alltid betydligt mindre.

Askeberga har inte blivit systematiskt utforskat. Bristen på arkeologiska undersökningar gör att vi inte kan uttala oss om monumentets ålder. Den vanliga åsikten att stenarna skall ha forslats hit under yngre järnålder (ca 500 e Kr – 1000 e Kr) är endast en kvalificerad gissning. Ingen vet heller varifrån stenarna hämtats. Uppenbarligen rör det sig om flyttblock. En hypotes är att de har hämtats från en plats några hundra meter sydöst om stenkretsen, men det kan också röra sig om mer långväga transporter från olika håll i grannskapet.

När restes kretsen av stenar? Och varför? Vi kan utgå från att det har varit en prominent samlingsplats för bygdens folk, men vi vet inte om det har rört sig om marknad, ting eller religiös kult. Askeberga är alltså en gåta som fortfarande väntar på att lösas.

Hitta Hit