Kata gård vid Varnhem är en informationsbyggnad som är rest på höjden bakom klosterruinen.

Här visar man de sensationella fynd som man upptäckt genom arkeologiska utgrävningar. De berättar om platsen under vikingatid, då det låg en mäktig vikingagård här. Gården hade en av Sveriges äldsta stensatta kyrkor, och en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet.

I en av gravarna hittade man skelettet efter en betydelsefull och mäktig kvinna – Kata. Vi vet hennes namn efter inskriptionerna på den runsten som fungerade som lock på kistan.

Det är geologin som gav de goda förutsättningarna för mänsklig bosättning på på Kata gård. Utan den bördiga, kalkrika jorden som gav rika skördar hade en så stor gård inte kunnat växa fram här. Platåbergen gav god tillgång på grundvatten. Kalksten från Billingen gjorde att man kunde bygga gårdskyrkan. Kalkstenen användes också för Katas kista, något som har gjort att skelettet är ovanligt välbevarat.

Hitta Hit