På nordvästra Hunneberg finns Älvutsikten, med vy från Trollhättan vis Göta älv till Vargön, Vänersborg och södra Vänerviken.

Följ Ringvägen från Bergagården 2,5 km mot sydväst till skylt ”Älvutsikten”. Parkering finns vid vägkanten och därifrån är det ca 100 meter promenad till utsiktsplattformen. Området är tillgänglighetsanpassat och plattformen nås via en lång brygga över det steniga området.

Hitta Hit

Älvusikten ligger i naturreservatet Halle- och Hunnebergs rasbranter.