På nord­väst­ra Hun­ne­berg finns Älvut­sik­ten, med vy från Troll­hät­tan vis Göta älv till Var­gön, Väners­borg och söd­ra Vänerviken.

Följ Ring­vä­gen från Ber­ga­går­den 2,5 km mot syd­väst till skylt “Älvut­sik­ten”. Par­ke­ring finns vid väg­kan­ten och där­i­från är det ca 100 meter pro­me­nad till utsikts­platt­for­men. Områ­det är till­gäng­lig­hets­an­pas­sat och platt­for­men nås via en lång bryg­ga över det ste­ni­ga området.

Hit­ta Hit

Älvu­sik­ten lig­ger i natur­re­ser­va­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs ras­bran­ter.