Vid Amundtorp ligger en skeppssättning, omgiven av flera järnåldersgravar med vidsträckt utsikt.

Det känns som ett väl valt ställe för en sista resa, denna frodiga kulle där slätten öppnar sig bort mot Hornborgasjön. Sjöutsikten var antagligen betydligt större när gravarna kom till, någon gång omkring 400–550 e. Kr. 

Skeppssättningar tolkas som att man ville ge den döde en båt för att komma till dödsriket, och detta är en mycket välgjord båt med jämnt utställda stenar. Bakom den ligger flera gravar med olika former, bland annat tre domarringar. Tidigare trodde man att domarringar fungerade som rättegångsplatser, men fynd av brända ben, nålar och annat härifrån Amundtorp bidrog till en ny tolkning av dem som gravar.

Hitta Hit